Menyhért Anna

Író, irodalomtudós, irodalomszervező, szerkesztő. Az Eötvös József Gimnáziumban érettségizett Budapesten. Magyar–orosz–angol szakot végzett az ELTE-n, 2002-ben szerzett PhD fokozatot ugyanott az Általános Irodalomtudomány programban. Tanított az Eötvös József Gimnáziumban, a Miskolci Egyetem Modern Magyar Irodalom Tanszékén, majd a Balassi Bálint Intézet Hungarológia Tanszékének volt a vezetője. 

2000–2006 között a József Attila Kör elnöke, 2005-2011 között az Európai Írószövetség alelnöke, és 2007 óta a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület igazgatója. 

Emellett az ELTE BTK tudományos munkatársa, kutatási területe a női irodalom, a traumaelmélet és a kortárs irodalom. Ezen kívül a Trauma és Gender Kutatócsoport vezetője. 

A 2011-ben indult 5K Központ alapítója és egyúttal az oktatási program kidolgozója. A szervezetet azóta is igazgatja.

Kritikáit, tanulmányait és verseit számos magyar és külföldi irodalmi lap közölte. Tanulmánykötetei: „Én”-ek éneke. Líraolvasás (Orpheusz, 1998); Egy olvasó alibije (Kijárat, 2002); Elmondani az elmondhatatlant. Trauma és irodalom (Anonymus–Ráció, 2008) Monográfia: Női irodalmi hagyomány, Napvilág, 2013. Verseskötete: Szelence (Palatinus, 2009).  Gyermekkönyvei közül A kis ló Tündérországban és A kis ló és a tigrisek című mesekönyvei 2010-ben jelentek meg, A kis ló és a szívbeszélő  2011-ben (Csodaceuza), a Vándorlány és az elvarázsolt kisváros 2012-ben (Pagony).